„Jak rozpoznać dobrze zarządzaną finansowo organizację pozarządową? Przewodnik dla Administracji Publicznej i biznesu.”

„Jak rozpoznać dobrze zarządzaną finansowo organizację pozarządową? Przewodnik dla Administracji Publicznej i biznesu.”

Publikacja powstała w ramach projektu „Drogowskaz dla NGO” w formie przewodnika, w którym znajdą Państwo praktyczną wiedzę,  jak donatorzy  biznesowi i publiczni podchodzą do kwestii przekazywania funduszy. Na jakie aspekty, w ramach całego procesu przekazywania funduszy, zwracają uwagę ? Co jest dla nich szczególnie istotne?

„Drogowskaz dla NGO”

„Drogowskaz dla NGO”

Publikacja powstała w ramach projektu „Drogowskaz dla NGO” i jest efektem pracy 8 organizacji nad wypracowaniem i upowszechnianiem standardów  zarządzania finansowego, które profesjonalna organizacja spełniać powinna. Największą wartością opisanych tu standardów jest fakt, że nie są one narzucone organizacjom przez teoretyków – przeciwnie to sami zainteresowani, na podstawie wieloletniej, niekiedy nawet dwudziestoletniej pracy i doświadczenia, sformułowali i przyjęli przedstawione tu zasady.

„O przepływach finansowych w organizacji pozarządowej.”

„O przepływach finansowych w organizacji pozarządowej.”

Tworzenie sprawozdania finansowego jest obowiązkiem dla organizacji pozarządowej, spełnianym przez większość z nich. Tworzenie budżetu i planowanie przepływów finansowych nie jest obowiązkowe, wybór należy do samej organizacji. Co to są przepływy finansowe? Czy tworzenie planu przepływów finansowych jest potrzebne? Czy dla każdej organizacji? Jak tworzyć ten plan i jak go analizować? Publikacja opowiada o tym wszystkim w bardzo przystępny sposób, wędrując za wyimaginowaną postacią pana Kazia, prezesa stowarzyszenia „Każdy dzień jest słoneczny” i jego rozwijającą się organizacją.

„Pozyskiwanie funduszy. Dobre praktyki.”

„Pozyskiwanie funduszy. Dobre praktyki.”

Poszukiwanie funduszy na działalność to duże wyzwanie dla kreatywności zarządzających organizacja pozarządową. Nawet organizacje prawidłowo i płynnie realizujące swoje projekty nierzadko znajdują się w sytuacji, kiedy potrzebują tzw. wolnych środków, którymi mogą swobodnie dysponować.
Publikacja prezentuje kilka przykładów kreatywnego podejścia do zbierania funduszy – zarówno w ramach nieodpłatnej działalności statutowej organizacji, jak i w działalności gospodarczej.

„Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

„Badanie standardów zarządzania finansami w NGO

Raport został przygotowany na zlecenie Fundacji dla Polski (FdP), która w partnerstwie z Polsko-Amerykańskim Funduszem Pożyczkowym Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO) realizuje projekt szkoleniowo doradczy „Akademia zarządzania finansami NGO”.
Badanie standardów zarządzania finansami w polskich organizacjach pozarządowych to pierwsze w Polsce kompleksowe badanie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania finansami w trzecim sektorze, prowadzone nie tylko wśród kadry zarządzającej, lecz także wśród pracowników niższego szczebla – koordynatorów projektów.