Wspieramy inicjatywy,
które zmieniają rzeczywistość
na lepsze

POMAGAMY TYM, KTÓRZY POMAGAJĄ INNYM

Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które zmieniają choćby mały fragment rzeczywistości na lepsze. Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych oraz profesjonalne doradztwo i szkolenia, które udoskonalają działanie organizacji pozarządowych oraz proces zarządzania nimi.

ZMIENIAMY SIĘ RAZEM Z WAMI

Fundusz PAFPIO powstał w 1999 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora non-profit. Od tego czasu rozwija się, ponieważ wraz ze zmieniającymi się realiami funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, zmieniają się też oczekiwania i potrzeby trzeciego sektora.

Fundusz PAFPIO został powołany w 1999 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości w celu wspierania młodej polskiej demokracji i gospodarki rynkowej; obecnie PAFPIO należy do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierającej rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o.

KRS 0000157157; 

Regon 015341494;

NIP 5252260281;

Nasz zespół

DOROTA PIEŃKOWSKA

Specjalista ds. organizacji pozarządowych, trener. Koordynuje pracę PAFPIO od 2003 r., analizuje kondycję finansową organizacji i ocenia ich zdolność kredytową, a także na bieżąco monitoruje portfel pożyczek. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy trenerskiej dla organizacji pozarządowych. Główne obszary szkoleniowe to: zarządzanie finansami, budowanie wizerunku organizacji, wystąpienia publiczne.

KATARZYNA DĄBROWSKA

Sprawuje nadzór nad dopełnieniem formalności przy zawieraniu wszelkich umów. Przygotuje dla Klienta symulację kosztów pożyczki i dołoży wszelkich starań, aby Klient wiedział i rozumiał, co podpisuje. Czuwa nad formalnościami administracyjnymi związanymi z działaniem PAFPIO. Pracuje w Funduszu najdłużej (od 2001 r.) – lubi o sobie mówić 'minister spraw wewnętrznych i administracji PAFPIO'.

JOLANTA STECIUK

Specjalista ds. organizacji pozarządowych, doradca, coach. Zajmuje się analizą merytorycznofinansową organizacji aplikujących do Funduszu: przeprowadziła ponad 200 wywiadów z liderami NGO w całej Polsce; koordynuje projekty coachingowo-doradcze. Z sektorem pozarządowym związana od 18 lat. Ma doświadczenie w koordynacji projektów, pozyskiwaniu funduszy, planowaniu strategicznym, prowadzeniu szkoleń.

KINGA CHRZANOWSKA

Specjalista ds. organizacji pozarządowych, trener. Związana zawodowo z sektorem pozarządowym od 2000 r. Analityk kondycji finansowej NGO w Funduszu PAFPIO, wieloletnia koordynatorka projektów finansowanych ze środków UE, trenerka i doradczyni w zakresie zarządzania i rozliczania projektów, a także ryzyka projektowego.

KRZYSZTOF KACPRZAK

W PAFPIO zajmuje się szeroko pojętą techniczną obsługą pożyczek, począwszy od pierwszego, najczęściej telefonicznego kontaktu z potencjalnym Klientem, poprzez przygotowanie umowy pożyczki (czasem również aneksu), aż do szczęśliwego zakończenia, czyli przygotowania zestawienia końcowego potwierdzającego całkowitą spłatę. Ponadto sprawuje pieczę nad segmentem IT i czuwa, by wszystkie urządzenia techniczne działały, jak trzeba.