Wspieramy inicjatywy,
które zmieniają rzeczywistość
na lepsze

POMAGAMY TYM, KTÓRZY POMAGAJĄ INNYM

Fundusz PAFPIO wspiera organizacje pozarządowe, pomagając w realizacji inicjatyw, które zmieniają choćby mały fragment rzeczywistości na lepsze. Oferujemy pomoc w zabezpieczeniu płynności finansowej, koniecznej dla sprawnej realizacji działań statutowych oraz profesjonalne doradztwo i szkolenia, które udoskonalają działanie organizacji pozarządowych oraz proces zarządzania nimi.

ZMIENIAMY SIĘ RAZEM Z WAMI

Fundusz PAFPIO powstał w 1999 r. jako odpowiedź na potrzeby sektora non-profit. Od tego czasu rozwija się, ponieważ wraz ze zmieniającymi się realiami funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce, zmieniają się też oczekiwania i potrzeby trzeciego sektora.

Fundusz PAFPIO został powołany w 1999 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości w celu wspierania młodej polskiej demokracji i gospodarki rynkowej; obecnie PAFPIO należy do Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, wspierającej rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich Sp. z o.o.

KRS 0000157157; 

Regon 015341494;

NIP 5252260281;

Nasz zespół