Dobra rada pomaga
obrać najlepszą
drogę do celu

Każdy etap rozwoju organizacji wiąże się z ważnymi wyborami. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapewnienie płynności finansowej, uruchomienie nowego projektu czy zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej to decyzje, które łatwiej podjąć po zasięgnięciu rady doświadczonego i zaufanego eksperta.

Fundusz PAFPIO od kilkunastu lat wspiera organizacje pozarządowe. Zna ich potrzeby, specyfikę pracy i codzienne problemy, z którymi zmagają się ludzie pracujący w trzecim sektorze. Oferowane przez Fundusz PAFPIO usługi doradztwa są dostosowane do wybranych przez organizację aspektów i zdefiniowanych potrzeb.

Świadczymy usługi doradcze w zakresie zarządzania, finansowania i optymalizowania działania organizacji.

W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt.