Zasady funkcjonowania biura PAFPIO w okresie pandemii.

Uprzejmie informujemy, że osobiste spotkania w biurze PAFPIO są możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego – obowiązkowe maseczki.

 

Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Z przyjemnością informujemy o podpisaniu listu intencyjnego o współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży oraz Stowarzyszenie TILIA.

Celem współpracy jest wsparcie rozwoju ekonomii społecznej w regionie objętym wsparciem OWES, w tym poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty wsparcia finansowego dla PES.

 

Zachęcamy pozostałe OWESy do nawiązania z nami współpracy!