WYDŁUŻENIE NABORU

OWES Centrum Klucz wydłuża nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie miejsc pracy do 7 stycznia 2019 roku. Szczegóły na stronie Instytutu Spraw Obywatelskich link

2018-12-06

Zapraszamy na szkolenie nt. zwrotnych instrumentów finansowych

• Czy zdecydować się na pożyczkę?

• O co tak na prawdę  pyta pożyczkodawca?

• Jak inne organizacje radzą sobie z pożyczką?

Jeśli nurtują Cię te pytania- zapraszamy na szkolenie w Łodzi!

26.11.2018  Dorota Pieńkowska, przedstawicielka Funduszu PAFPIO, poprowadzi szkolenie nt.  zwrotnych instrumentów finansowych dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Szczegóły i zapisy tutaj

2018-11-21

Rusza nabór pomysłów na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

OWES Centrum Klucz ogłosił II nabór na wsparcie w utworzeniu miejsc pracy. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do 12 grudnia 2018 r.
Ze wsparcia w postaci dotacji mogą korzystać grupy nieformalne i organizacje z terenu województwa łódzkiego z powiatów rawskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, łaskiego oraz zduńskowolskiego.
Więcej informacji na stronie: link

2018-11-16

Otrzymaliśmy certyfikat Google Internetowe Rewolucje!

Certyfikat potwierdza nasz udział w projekcie Google Internetowe Rewolucje, podczas którego poznaliśmy możliwości efektywnego wykorzystania Internetu do rozwoju Funduszu PAFPIO i oferty dla Klientów. Mamy nadzieję, że będzie się Państwu nadal dobrze z nami współpracowało!
Więcej informacji o programie: https://learndigital.withgoogle.com/internetowerewolucje

 

2018-11-15

 

 

Pomagamy opracować procedury zarządzania dotacjami

• Grantodawca oczekuje od organizacji przejrzystych zasad zarządzania środkami z dotacji?

• Audytorzy pytają o wewnętrzne regulaminy zarządzania finansami?

• Nie istnieje budżet roczny organizacji, a zbiór pojedynczych budżetów projektu?

• Każdy projekt jest „samotną wyspą”, a praca koordynatorów finansowych dubluje się?

• Nie wiesz, jak rozwiązać kwestę montażu wkładów własnych do projektów?

Zapraszamy do współpracy. Pomagamy opracować wewnętrzne procedury zarządzania finansami zgodnie z indywidualnymi potrzebami organizacji. Ofertę „szytą na miarę” dostosowujemy do możliwości NGO. Zainteresowanych prosimy o kontakt: biuro@pafpio.pl   tel. kom. 516 178 219 ; tel. 22 542 41 88.

2018-10-31

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa biznesowego! (województwo łódzkie – subergion I)

   Jeśli chcesz, aby Twoja organizacja rozwinęła skrzydła, wzmocniła swoją pozycję na rynku i stała się ważnym partnerem do współpracy zapraszamy do korzystania z doradztwa biznesowego. Szczegóły

2018-10-15

Skorzystaj z bezpłatnego doradztwa księgowo-finansowego! (województwo łódzkie – subergion I)

   Jeśli nie czujesz się komfortowo gdy słyszysz: księgowość, sprawozdanie finansowe, plan kont, działalność nieodpłatna/odpłatna itp., Centrum KLUCZ zaprasza na bezpłatne doradztwo księgowo-finansowe dla organizacji z województwa łódzkiego – subregion I .  Szczegóły

2018-10-08

Coraz więcej podatników przekazuje 1% PIT organizacjom pożytku publicznego

 

  Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2018 r. 50% wszystkich podatników przekazało 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego; w sumie OPP otrzymały ponad 761  mln, to o ponad 143 mln więcej niż rok temu.

Pełen raport Ministerstwa Finansów.

2018-10-01

PAFPIO poszerza ofertę

Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi – audytu instytucjonalnego organizacji pozarządowych.

– Coś w organizacji nie działa, ale nie do końca wiadomo, co.

– Pracownicy dobrze pracują, ale nie są już tak zmotywowani, jak kiedyś.

– Przydałaby się jakaś zmiana, ale od czego właściwie zacząć?

Jeśli te i podobne kwestie zaczynają nurtować zarząd, wówczas warto pomyśleć o audycie własnej organizacji. Audyt ten to analiza luk instytucjonalnych w różnych obszarach funkcjonowania organizacji. Może dotyczyć zarządzania ludźmi i stylu przywództwa poprzez kwestie organizacji pracy, zarządzania finansami czy wreszcie zarządzania wizerunkiem.

Audyt kończy się przekazaniem organizacji pisemnego raportu, zawierającego diagnozę sytuacji i rekomendacje w zakresie dalszych działań.

2018-04-25

Zmiany w statucie stowarzyszenia

Do 20 maja 2018 r. stowarzyszenia muszą dostosować zapisy w swoim statucie do zmian wynikających ze znowelizowanej Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (weszła w życie w maju 2016 r.)

Jedna ze zmian daje możliwość członkom zarządów stowarzyszenia pobierania wynagrodzeń za pełnioną funkcję. Jeśli organizacja podejmie uchwałę o wypłacie wynagrodzeń, informacja o tym musi znaleźć się w statucie. I co za tym idzie powołać pełnomocnika lub wyznaczyć osobę z organu nadzoru, która będzie podpisywała umowy z członkami zarządu.

Kolejna kwestia dotyczy oddziałów terenowych – w statucie muszą zostać określone warunki, na jakich oddział terenowy może uzyskać osobowość prawną (o ile statut daje taką możliwość). Ponadto nowe prawo dookreśla, że oddział terenowy działa na podstawie statutu jednostki głównej w zakresie i w sposób określony w statucie, a majątek po jej likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia.

Z kolei stowarzyszenia zwykłe mają czas do 20 maja 2018 r. na zgłoszenie wpisu do ewidencji w organie nadzoru. Zaniechanie będzie groziło rozwiązaniem.

2018-03-26