PAFPIO - Oferta

Wiemy, że przedstawiciele sektora organizacji pozarządowych pełnią w Polsce znaczącą rolę – zabierają głos w istotnych kwestiach, dbają o wspólne dobro, stawiają sobie ambitne cele. Dlatego chcemy wspierać ich w realizowaniu śmiałych inicjatyw. Zdajemy sobie sprawę, że czasami na drodze do celów stają przyziemne przeszkody, np. opóźnienia w wypłacie już przyznanych środków. Oferujemy organizacjom pożyczki, bo wiemy, że mądrze ulokowane, potrafią poprawić komfort pracy organizacji, a w efekcie funkcjonowanie fragmentu rzeczywistości, którą organizacja się zajmuje. Oferujemy pożyczki na działalność statutową (nieodpłatną i odpłatną), a także nadziałalnośći gospodarczą prowadzoną przez podmioty, których działanie nie jest nastawione na maksymalizację zysku finansowego.

Oferujemy pożyczki na różne cele, na przykład:

Pożyczki pomostowe, np. na prefinansowanie działań, pozwalające na realizację projektu, zanim organizacja podpisze umowę, otrzyma pierwszą lub kolejną transzę, lub na zakończenie realizacji w oczekiwaniu na refundację poniesionych kosztów.

Pożyczki operacyjne na zachowanie płynności finansowej, np. oczekując na przychody z rozliczenia podatku (1,5%) czy na zaplanowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej.

Pożyczki  inwestycyjne, np. na zakup środka transportu lub sprzętu, remont dachu, wymianę okien, a także na rozwój sprzedaży w ramach działalności odpłatnej lub gospodarczej itp.

Pożyczone środki muszą służyć realizacji celów statutowych. W celu ich uzyskania niezbędne jest precyzyjne wskazanie wiarygodnego źródła spłaty. Oznacza to, że organizacja może zaciągnąć pożyczkę zarówno na działania statutowe, jak i na działalność gospodarczą służącą realizacji jej misji.