CZARNE OWCE

Nie każdej organizacji poszło łatwo ze spłatą pożyczki. Niekończące się rozliczenia, niepewne źródła finansowe, ludzkie błędy, nieszczęścia – to są sytuacje, które znamy. Staramy się je rozumieć i w miarę możliwości uwzględniać, kiedy dochodzi do trudnych rozmów w sprawie kolejnych restrukturyzacji pożyczki. Jest jednak kilka istotnych warunków:  organizacja znajdująca się w tarapatach musi wykazać:

Niestety, wśród organizacji, którym zaufaliśmy, i które skorzystały z zasobów Funduszu PAFPIO, pojawiły się „czarne owce”. To organizacje, które wykazały się nieudolnością, ale przede wszystkim brakiem uczciwości, rzetelności i odpowiedzialności. Ich władze nie podjęły trudu wypracowania planu naprawczego i nie spłaciły zaciągniętych pożyczek. W takich sytuacjach zmuszeni jesteśmy kierować sprawę na drogę sądową, dochodząc swoich wierzytelności ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Uzyskaliśmy prawomocne wyroki sądowe z nakazem zapłaty przeciwko następującym organizacjom
(z pominięciem pożyczkobiorców, od których należność została w pełni wyegzekwowana)

1. Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych Oddział Śaląski Katowice

Nakaz zapłaty z dnia 28.06.2003 na kwotę 39 731,73 zł.

2. Fundacja Wspierania Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Częstochowa

Nakaz zapłaty z dnia 23 01.2004 na kwotę 5 718,99 zł.

3. Stowarzyszenie „Nauka – Kultura – Sport”, Białystok

Nakaz zapłaty z dnia 06.02.2004 na kwotę 13 795,63 zł.

4. Stowarzyszenie Europejska Izba Arbitrażowa, Wrocław

Nakaz zapłaty z dnia 27.08.2004 na kwotę 21.055,35 zł.

5. Fundacja "Kadry dla Europy", Poznań

Nakaz zapłaty z dnia 28.09.2004 r. na kwotę 30.203,97 zł.

6. Stowarzyszenie Pomocy i Odnowy Miłości, Warszawa

Nakaz zapłaty z dnia 17.05.2005 na kwotę 13.344,38 zł.

7. Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych „Dzwonek”, Łęczyca

Nakaz zapłaty z dnia 29.11.2005 r. na kwotę 15.224,61 zł.

8. Fundacja Ziemi Bogatyńskiej - Przyjazne Dłonie, Bogatynia

Nakaz zapłaty z dnia 28.02.2006 r. na kwotę 71.154,83 zł.

9. Fundacja Wzajemnej Pomocy „Alternatywa”, Radomsko

Nakaz zapłaty z dnia 15.05.2006 na kwotę 62 453,98 zł

10. Fundacja "Razem Raźniej", Krosno

Nakaz zapłaty z dnia 03.07.2006 r. na kwotę 14.516,03 zł.

11. Fundacja Polonia w Warszawie

Nakaz zapłaty z dnia 27.11.2006 na kwotę 258 726,08 zł.

12. Fundacja Misja Chrześcijańska OAZA w Kościerzynie

Nakaz zapłaty z dnia 25.07.2007 na kwotę 67 624,58 zł.

13. Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie

Nakaz zapłaty z dnia 18.11.2008 na kwotę 15 148,26 zł.

14. Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu

Nakaz zapłaty z dnia 08.12.2008 na kwotę 6 984 zł.

15. Teart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nakaz zapłaty z dnia 27.06.2011 na kwotę 19 374,79 zł.

16. Gorzowskie Stowarzyszenie Studentów "GieSS" z siedzibą w Gorzowie

Nakaz zapłaty z dnia 29.11.2011 na kwotę 7 872,90 zł.

17. Spółdzielnia Socjalna "CHANCHERI GROUP" z siedzibą w Katowicach

Nakaz zapłaty z dnia 29.11.2011 na kwotę 52 116,44 zł.

18. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne "PROMYK" z siedzibą w Gdyni

Nakaz zapłaty z dnia 21.12.2011 na kwotę 263 147,38 zł.

19. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „SAMARIA”, Świebodzin

Nakaz zapłaty z dnia 17.01.2012 r. na kwotę 72.120,12 zł.

20. Fundacja Zielone Płuca Polski z siedzibą w Białymstoku

Nakaz zapłaty z dnia 09.02.2012 na kwotę 81 799,67 zł.

21. Spółdzielnia Socjalna „Max Styl”, Poznań

Nakaz zapłaty z dnia 11.04.2012 r. na kwotę 19.154,46 zł.

22. Spółdzielnia Socjalna „Rajski Kęs”, Rajsk

Nakaz zapłaty z dnia 17.04.2012 r. na kwotę 7.793,96 zł.

23. Stowarzyszenie VERTE, Zielona Góra

Nakaz zapłaty z dnia 27,02.2013 r. na kwotę 335.972,60 zł.

24. Fundacja DOMIN, Warszawa

Nakaz zapłaty z dnia 19.03.2013 r. na kwotę 146.632,55 zł.