Działamy już 25 lat!

W 2024 roku tyle właśnie czasu mija od udzielenia pierwszej pożyczki. Bardzo dużo zmieniło się w tym czasie w sektorze pozarządowym (startowaliśmy na pięć lat przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej), a my staraliśmy się za tymi zmianami nadążać.

W tym czasie zaufało nam ponad 900 organizacji – stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, klubów sportowych czy spółek non-profit, a zatem – całe spektrum polskiego sektora pozarządowego. Dzięki pożyczce – pomostowej lub obrotowej, a czasem inwestycyjnej, organizacje mogą realizować swoją misję w oczekiwaniu na spodziewane środki, które z różnych przyczyn  nie trafiają do nich na czas. A o tym, że nie są to sytuacje rzadkie, mówią liczby: w okresie 25 lat udzieliliśmy pożyczek na kwotę ponad 320 mln zł!

Nie byłoby jednak naszego sukcesu bez naszych Pożyczkobiorców  – rzetelnych, odpowiedzialnych podmiotów, które wywiązują się z zaciągniętych zobowiązań, pozwalając nam działać dalej.

Dziękujemy Wam za to!