Nowe prawo – nowe potrzeby. PAFPIO z pożyczkami dla organizacji

W styczniu 2017 roku zmieniła się sytuacja organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników na podstawie umów zlecenia (lub umów o świadczenie usług) zawieranych na okres dłuższy niż miesiąc. Ze względu na sygnały od organizacji, wychodzimy naprzeciw ich problemów ze specjalną ofertą pożyczkową. Czytaj więcej…

Nowe prawo dotyczące wypłacania wynagrodzeń z tytułu powyższych umów wskazuje, że wynagrodzenie to powinno być wypłacane przynajmniej raz w miesiącu. Co ważne, wypłata wynagrodzenia za usługę realizowaną od 1 stycznia br. musi być, zgodnie z nowym prawem,  wypłacona jeszcze w styczniu.

Zdajemy sobie sprawę, że nowe przepisy mogą być wyzwaniem dla płynności finansowej organizacji. Przy tym nowe zasady rozliczania kosztów pośrednich w projektach również nie ułatwiają sprostania wymogom ustawodawcy.

Dlatego też proponujemy Państwu pożyczkę na potrzeby związane z wejściem w życie nowych przepisów.

Charakterystyka pożyczki:

Zapewniamy:

 

Fundusz PAFPIO dedykowany jest organizacjom pozarządowym i spółdzielniom socjalnym. Działamy od 18 lat. Udzieliliśmy ponad 2 tys. pożyczek, 600 organizacjom, na łączną kwotę przeszło 200 mln zł. Wiele organizacji już na stałe wpisało pożyczkę Funduszu PAFPIO w swój roczny plan finansowy. Dowiedz się więcej

Dzięki dobrej znajomości sektora NGO w Polsce rozumiemy potrzeby organizacji i specyfikę działania opartą o projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych.

Zapraszamy do kontaktu: (22) 542 41 88 lub biuro@pafpio.pl