Audyt finansowy nie taki straszny

Dlaczego organizacjom pozarządowym potrzebna jest kontrola finansowa i audyt? Czy istnieje jeden sprawdzony sposób na przeprowadzenie takiej kontroli?

 

Audytem nazywamy systematyczną i niezależną ocenę organizacji (ale też procesu, systemu, produktu lub projektu). Audyt może zatem obejmować nie tylko finanse. Tak, jak w przypadku rachunkowości zarządczej czy planowania finansów, nie ma jednego modelu, który zadziała w przypadku każdej organizacji. Każda z nich sama powinna wypracować narzędzia i procedury kontroli wewnętrznej, adekwatne do jej wielkości, majątku, liczby pracowników czy projektów.

Zaangażowanie audytora daje dodatkową, nową parę „oczu i uszu”, co zapewnia świeże i niezależne spojrzenie na sprawozdawczość oraz sytuację finansową organizacji – mówi Tomasz Kociołek, Audit Senior Manager w PwC Polska. Z drugie strony, mała organizacja nie może sobie pozwolić na zatrudnianie dodatkowej osoby. Co więcej, rozdzielenie tego zadania na członków zespołu zwiększa jego zaangażowanie i poczucie wpływu na organizację.

W przypadku audytu wewnętrznego:

Audyt zewnętrzny

Według ekspertów, organizacja powinna poddawać się sprawozdaniom finansowym audytowi zewnętrznemu przynajmniej raz na 3-5 lat – mimo, że nie ma takiego obowiązku. Kontrolę przeprowadza uprawniony biegły rewident.

Audyt zewnętrzny pozwala na:

W przypadku audytu zewnętrznego: