Nieodpłatne doradztwo biznesowe i finansowe

W ramach współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ eksperci Funduszu PAFPIO świadczą nieodpłatne doradztwo   biznesowe i  finansowe dla podmiotów powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego,     opoczyńskiego.

Do korzystania z usług zapraszamy:

  • Osoby indywidualne chcące utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
  • Grupy nieformalne,
  • Podmioty ekonomii społecznej, np. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki handlowe, które nie są nastawione na zysk, centra integracji społecznej.

Doradztwo świadczone jest osobiście w miejscach prowadzenia działalności zainteresowanych podmiotów, w siedzibie Centrum KLUCZ w Łodzi, a także telefonicznie i mailowo.

Więcej na: https://inspro.org.pl/centrumklucz/oferta/dla-regionu/ ,   https://www.facebook.com/byc.i.miec/   ,   http://www.centrumklucz.pl/

Zapisy:
Aleksandra Podkońska, e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl,  tel. 519 300 647

 

Celem projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ” prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest utworzenie w okresie 01.01.2018 r.–31.12.2020 r. 72 nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim.

Wartość projektu wynosi 5.177.860,60 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 5.055.460,60 zł.