Nowe prawo – nowe potrzeby. PAFPIO z pożyczkami dla organizacji

W styczniu 2017 roku zmieniła się sytuacja organizacji pozarządowych zatrudniających pracowników na podstawie umów zlecenia (lub umów o świadczenie usług) zawieranych na okres dłuższy niż miesiąc.

Ze względu na sygnały od organizacji, wychodzimy naprzeciw ich problemów ze specjalną ofertą pożyczkową. Czytaj więcej…

2017-01-31

Organizacjo, nowe przepisy to nie tylko 13 zł za godzinę

Nowe prawo obowiązujące od stycznia 2017 r. nakazuje wypłacać pracownikom, również tym z umową zlecenie i samozatrudnionym, wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy, a nie np. po skończonym projekcie. Kara za niedopełnienie nowych przepisów sięga 30 tys. zł. Radzimy, jak jej uniknąć.

Dotychczas popularne było wypłacanie pracownikom i zleceniobiorcom (np. trenerom czy psychologom przy konkretnym programie) wynagrodzenia w dwóch „ratach” – zaliczka na początek, reszta po zamknięciu projektu. Teraz, jeśli organizacja zleca komuś wykonanie zadania od lutego do lipca (6 miesięcy), pracownik ma dostać pierwszą wypłatę jeszcze w lutym, a pięć kolejnych w każdym kolejnym miesiącu. Czytaj więcej…

2017-01-31

PAFPIO o 1% podatku

Fundusz PAFPIO od lat kojarzony jest z profesjonalnym wsparciem organizacji pozarządowych. Nasi przedstawiciele często pytani są o działalność III sektora w praktyce, np. przy okazji informacji o kwotach zebranych z 1 proc. podatku dochodowego.

W 2016 roku rekordowe 617,5 mln zł z 1 proc. podatku trafiło do organizacji pozarządowych. Polacy przekazali 60 mln zł więcej niż w zeszłym roku, a na odpis zdecydowało się 500 tys. więcej osób. Przeczytaj komentarz Doroty Pieńkowskiej z PAFPIO na stronie internetowej Polsatu oraz w Onecie.

 

2016-11-04

DRUGI NABÓR

Od 28 sierpnia do 12 września 2016 r. potrwa drugi nabór formularzy dla osób indywidualnych oraz osób prawnych zainteresowanych uzyskaniem bezzwrotnej dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Jeśli prowadzisz lub chcesz prowadzić przedsiębiorstwo społeczne, szukasz pracy lub planujesz ekonomizację działalności swojej organizacji – oferujemy bezzwrotną dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości do 20.000,00 zł (na jedno miejsce pracy), wraz ze wsparciem szkoleniowo-doradczym. Istnieje możliwość pozyskania dotacji na maksymalnie 6 miejsc pracy. Nowo powstające przedsiębiorstwa społeczne mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia pomostowego (1.850 zł przez pierwsze 6 miesięcy działalności oraz możliwość przedłużenia wsparcia finansowego w wysokości 1.300 zł na kolejne 6 miesięcy).

Kto może ubiegać się o bezzwrotne wsparcie finansowe?

          osoby fizyczne oraz osoby prawne zmierzające do utworzenia nowego przedsiębiorstwa społecznego,

          przedsiębiorstwa społeczne,

          podmioty ekonomii społecznej (fundacje, stowarzyszenia), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne (tj. podjęcia działalności ekonomicznej).

Wsparcie finansowe udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób:

          bezrobotnych, w tym najbardziej oddalonych od rynku pracy (zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym),

          niepełnosprawnych,

          pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Oprócz wsparcia finansowego zapewniamy kompleksowe szkolenia przygotowujące do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, w tym szkolenia zawodowe. Oferujemy również bieżące wsparcie doradcze dla istniejących oraz nowo powstałych przedsiębiorstw.

Nabór adresowany jest do osób i podmiotów z terenu województwa łódzkiego, z powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego i rawskiego.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania formularza zgłoszeniowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Aleksandra Podkońska, aleksandra.podkonska@inspro.org.pl, 519 300 647, 42 630 17 49.

 

2016-08-30

Audyt finansowy nie taki straszny

Dlaczego organizacjom pozarządowym potrzebna jest kontrola finansowa i audyt? Czy istnieje jeden sprawdzony sposób na przeprowadzenie takiej kontroli?

Audytem nazywamy systematyczną i niezależną ocenę organizacji (ale też procesu, systemu, produktu lub projektu). Audyt może zatem obejmować nie tylko finanse. Tak, jak w przypadku rachunkowości zarządczej czy planowania finansów, nie ma jednego modelu, który zadziała w przypadku każdej organizacji. Każda z nich sama powinna wypracować narzędzia i procedury kontroli wewnętrznej, adekwatne do jej wielkości, majątku, liczby pracowników czy projektów. Czytaj dalej…

2016-08-29

Konkurs „Pakiet dla społecznych rakiet” – II edycja

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet”. W ramach konkursu można ubiegać się o pakiet rozwojowy na kwotę 5 000 zł, który wzmocni potencjał Twojej organizacji.
Konkurs dedykowany jest
• organizacjom pozarządowym nieprowadzącym działalności ekonomicznej, ale zamierzającym ją podjąć
• grupom nieformalny, które zamierzają utworzyć podmiot ekonomii społecznej

Z pakietu rozwojowego mogą skorzystać organizacje i grupy nieformalne z powiatów zduńskowolskiego, łaskiego, pabianickiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego.
Zgłoszenia przyjmowane są do 29 lipca 2016 r. do godz. 15.15.
Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na   https://inspro.org.pl/centrumklucz/dzieje-sie/konkurs-pakiet-dla-spolecznych-rakiet-ii-edycja/

 

12-07-2016

Jak założyć stowarzyszenie? Jest nowe prawo!

Weszła w życie znowelizowana ustawa Prawo o stowarzyszeniach. To pierwsza tak znacząca zmiana w ustawie uchwalonej ćwierć wieku temu. Czy nowelizacja będzie impulsem do rozwoju trzeciego sektora? Co konkretnie się zmieni?

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami m.in. o zakładaniu stowarzyszeń, przygotowanymi przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Czytaj dalej…

2016-05-24

Do kogo trafia 1%podatku? Czy NGO w kraju rozwijają się równomiernie?

Mechanizm 1 procenta jest przejawem demokracji bezpośredniej – obywatel sam decyduje, na co państwo przeznaczy część jego podatku. Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z lokalnymi organizacjami i właśnie jedną z nich podać rozliczając PIT.

 

Wspieranie lokalnych organizacji wspiera bowiem świadomość obywatelską poprzez wpływanie na swoje najbliższe otoczenie, na swoją „małą ojczyznę”. O sposobie działania mechanizmu 1 procenta i o różnych pomysłach na jego przekazywanie rozmawiała z redakcją radia Muzo.fm Kinga Chrzanowska z Funduszu PAFPIO.  Wywiadu można posłuchać tutaj –  [link]

 

2016-05-02

#PrzewodnikNGO: Organizacjo – co musisz, a co możesz

Funkcjonowanie organizacji powinno opierać się na trzech podstawowych dokumentach: statucie, polityce rachunkowości i regulaminie wewnętrznym. Czy nawet najmniejsza organizacja powinna spełniać te wszystkie kryteria? Dowiedz się tego z bezpłatnego poradnika.

 

Posiadanie statutu to wymóg dla organizacji pożytku publicznego. W jego skład wchodzą cele działania organizacji. – Formułując je, nie należy wskazywać czynności, które w istocie są raczej metodą osiągania celu a nie celem samym w sobie – mówi Barbara Hermak, autorka kolejnej części cyklu #PrzewodnikNGO. Czytaj więcej…

 

14-04-2016

Rośnie kwota z 1 proc. – PAFPIO komentuje

Suma części należności podatkowej przekazywana przez podatników w ramach 1 proc. jest coraz wyższa. W ubiegłym roku było to 558 mln zł, w tym prawdopodobnie kwota ta przekroczy 600 mln zł. Mechanizm ten powoduje jednak, że spada wartość indywidualnych darowizn. Przed dokonaniem odpisu warto sprawdzić obdarowywany podmiot oraz zweryfikować cel, na jaki zbierane są środki.

Kwota przekazywana przez Polaków na organizacje pozarządowe za pośrednictwem mechanizmu 1 proc. co roku jest coraz większa – podkreśla w rozmowie Dorota Pieńkowska, prezes PAFPIO. – Za 2015 rok wpływy te najprawdopodobniej okażą się wyższe. Być może będzie to nawet przeszło 600 mln zł – mówi. Czytaj więcej…

12-04-2016